Rastet kur pasagjeri nuk gëzon të drejtën e kompensimit

Sipas rregullatorit Europian 261/04 pasagjeri nuk gëzon të drejtën e kompensimit në rast se fluturimi i tij/saj ka pësuar një vonesë apo anulim si pasojë e rrethanave të jashtëzakonshme.

Rrethanat e jashtëzakonshme në aviacion i referohen situatave të pashmangshme të cilat nuk janë nën kontrollin apo përgjegjësine e kompanise ajrore por që mund të shkaktojnë vonesën/anulimin e fluturimit.

Aplikoni tani dhe merrni kompensim deri ne 600 EURO

Kompensim maksimal në kohë rekord!

Lista e rrethanave të jashtëzakonshme vijon si më poshtë:

  • Mot ekstremisht i keq- si stuhi bore apo hiri vullkanik
  • Katastrofa natyrore
  • Epidemite
  • Greva të punonjësve të aeroportit apo greva kombëtare
  • Paqëndrueshmëria politike
  • Kërcënime te sigurise jetike, si alarm për bombë
  • Goditje e zogjve në motorin e avionit
  • Zgjidhja e situatave me pasagjerët problematik apo të sëmurë