Refuzimi i hipjes në bord të avionit kundër dëshirës suaj si pasojë e mbirezervimit

Mbirezervimi në aviacion i referohet situatës kur kompania ajrore shet me shume bileta sesa kapaciteti i avionit, duke marrë parasysh faktin se jo të gjithë pasagjerët mund të paraqiten ditën e fluturimit. Nëse pasagjerët paraqiten të gjithë ditën e fluturimit atëhere kompania ajrore është e detyruar të refuzojë hyrjen në bord të disa prej tyre kundër dëshirës së tyre në varësi të kapacitetit të avionit.

Në përputhje me rregullatorin e aviacionit Ec 261/2004 ju mund te keni të drejtë kompensimi vetëm nëse:

 • Fluturimi ishte nga /për në Europe.
 • Ju nuk hoqët dore vullnetarisht nga vendi juaj në avion në këmbim të benefiteve të tjera.
 • Ju nuk u refuzuat të hipni në bordin e avionit për arsye nën pergjegjësine tuaj (si psh ju u paraqitët me vonesë në check-in apo ju nuk kishit dokumentacionin e duhur për fluturimin tuaj).
 • Ju u perballët me këtë problem fluturimi në 3 vitet e fundit.

Si duhet të veproni?

 • Mos hiqni dorë nga vendi juaj vullnetarisht në këmbim të voucherave (kupon) apo benefite të tjera.
 • Ruani karten tuaj të embarkimit dhe cdo dokument tjetër të fluturimit tuaj.
 • Informohuni për arsyen e refuzimit të hipjes në bord të avionit.
 • Kërkoni një fluturim tjetër alternativ për në destinacionin tuaj.
 • Kërkojini kompanisë ajrore tju ofroje pije dhe ushqime falas.
 • Kërkojini kompanise ajrore tju siguroje akomodim në hotel.
 • Ruani faturat nëse keni shpenzime ekstra si pasojë e këtij refuzimi.
 • Kontrolloni në faqen tone nëse fluturimi juaj kualifikohet për kompensim.

Aplikoni tani dhe merrni kompensim deri ne 600 EURO

Kompensim maksimal në kohë rekord!

Tabela e kompensimit për refuzimin e hipjes ne bord te avionit:

KompensimiDistanca
€250Të gjitha fluturimet deri në 1,500 km ose më pak
€400Fluturimet nga/për në Europe mbi 1,500 km
€400Fluturimet jashtë Europes nga 1,500 km deri në 3,500 km
€600Fluturimet jashtë Europes mbi 3,500 km

*Kujdes: Kjo rregullore nuk është e vlefshme për pasagjerët të cilët kanë hequr dorë vullnetarisht nga rezervimi i tyre apo nëse kompania ajrore, ju ka ofruar një linjë tjetër për në destinacionin tuaj final me anë të një fluturimi alternativ, koha e mbërritjes të së cilës nuk e tejkalon kohën e mbërritjes së planifikuar.