Humbje e fluturimit transit i referohet situatës kur ju humbni fluturimin tuaj lidhës në transit si pasojë e vonesës së fluturimit tuaj të mëparshëm.

  • Në rast se ju humbisni fluturimin tuaj në transit si pasojë e vonesës së fluturimit të mëparshëm, kompania ajrore duhet tju sigurojë juve një fluturim alternativ për në destinacionin tuaj final.
  • Sipas Rregullatorit europian te aviacionit 261/2004 ju mund te keni te drejte kompensimi nëse ju arrini në destinacionin tuaj final me më shumë se 3 ore vonesë sesa fluturimi juaj origjinal.
  • Fluturimet tuaja duhet ti përkasin te njëjtit kod rezervimi si dhe të jene pjesë e te njëjtit itinerari. Nëse ju i keni rezervuar fluturimet tuaja në vecanti nga njëri tjetri, atëhere ky problem sdo të ishte më nën përgjegjësine e kompanisë ajrore.

Gjatë kohës së qëndrimit në aeroport në pritje të fluturimit të anuluar, ju keni të drejtën e përkujdesjes falas nga kompania ajrore:

  • Ushqim dhe pije freskuese
  • Dy telefonata, mesazh ose e-mail
  • Akomodim në hotel në rastet kur qëndrimi për një ose më shumë netë është i nevojshëm ose një qëndrim shtesë
  • Transporti ndërmjet aeroportit dhe vendit të akomodimit (hotel ose të tjera)

*Kujdes: Ruani faturat nëse keni shpenzime ekstra (ushqim/ pije/ transport/ hotel) si pasojë e problemit me fluturimin tuaj!

Aplikoni tani dhe merrni kompensim deri ne 600 EURO

Kompensim maksimal në kohë rekord!

Ju keni të drejtën e kompensimit sipas tabelës së mëposhtme:

Më pak se 3 orë3-4 orëMë shumë se 4 orëNuk fluturuatDistanca
❌ € –€250€250€250Të gjitha fluturimet deri në 1,500 km ose më pak
❌ € –€400€400€400Fluturimet nga/për në Europe mbi 1,500 km
❌ € –€400€400€400Fluturimet jashtë Europes nga 1,500 km deri në 3,500 km
❌ € –€300€600€600Fluturimet jashtë Europes mbi 3,500 km

*Kujdes: Kjo rregullore nuk është e vlefshme për pasagjerët të cilët kanë hequr dore vullnetarisht nga rezervimi i tyre apo nëse kompania ajrore, ju ka ofruar një linjë tjetër për në destinacionin tuaj final me anë të një fluturimi alternativ, koha e mbërritjes të së cilës nuk e tejkalon kohën e mbërritjes së planifikuar.