Si duhet të veproni në rast se bagazhi juaj nuk gjendet pas mberritjes ne destinacion?

  • Raportoni mungesën e bagazhit tuaj në zyrën e Lost & Found në aeroport.
  • Ruani dokumentin e raportimit te humbjes se bagazhit tuaj si dhe bag tag ngjitur me karten e imbarkimit.
  • Ruani faturat tuaja të shpenzimeve të domosdosshme si veshje apo artikuj personal të kryera gjate ditëve të mungesës së bagazhit tuaj/fatura te sendeve te blera qe ndodhedhin ne bagazh.
  • Na kontaktoni që tju ndihmojme të merrni kompensim për vonesën apo humbjen e bagazhit tuaj.

Aplikoni tani dhe merrni kompensim deri ne 600 EURO

Kompensim maksimal në kohë rekord!

Afati kohor për të kërkuar kompensim është:

  • Brenda 7 ditëve për demtimin e bagazhit tuaj.
  • Brenda 21 ditëve për vonesën e bagazhit tuaj.
  • Brenda 3 viteve për humbjen e bagazhit tuaj.